top of page
57 nieuw website-page-001_edited.jpg

perscommuniqué

"Schepencollege zet KAVD op straat"

20170805_115320_edited.jpg

Beste leden, medewerkers, supporters, oud-spelers, sponsors en symphatisanten,

Wij hadden veel liever een andere titel gezien boven dit communiqué,

maar het Dendermondse Schepencollege beslistte er anders over.

Op zaterdag 20 maart kregen wij deze beslissing op ons bord in wat zij een "constructief overleg" noemden. Van vandaag op morgen staan wij op straat, hallucinant.

 

 

KAVD moet plaats maken ten bate van andere sportverenigingen

Met totale verbijstering heeft KAV Dendermonde kennis genomen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd 15 maart 2021 om het  Ros Beiaardstadion én het trainingscomplex op zijn B-terrein aan de Oud Kerkhofstraat niet langer meer ter beschikking te stellen van KAV Dendermonde.   Op de site  van het Ros Beiaardstadion wordt een nieuwe sporthal ingeplant en het B-trainingscomplex  zal worden toegekend aan de hockeyclub.
KAV Dendermonde heeft alle begrip voor de nood aan degelijke huisvesting van lokale Grembergse sportverenigingen zoals basket, volleybal, fresbee, dansgroep, hockey, tennis, paddel en andere. Alleen wordt onze club blijkbaar als onbestaande beschouwd.


Geen voorafgaandelijk overleg

Deze beslissing,  die recht gaat naar het hart van KAV Dendermonde,  is door het CBS genomen zonder het minste voorafgaandelijke doch op 28.05.20 beloofd overleg. Dit staat in fel contrast bij andere grote projecten zoals de heraanleg van een gedeelte van  de parking van de Oude Dender of bij de heraanleg van de Oude Vest. Daar zijn  telkens de bevolking en alle betrokkenen  opgeroepen geweest om hun inbreng te doen en het project mede gestalte te geven.

Dit alles nijpt nog meer omdat KAV Dendermonde,  samen met haar  gesprekspartner in fusie KV St Gillis, reeds in mei 2020 een intentieverklaring heeft neergelegd bij toenmalig Schepen van Sport Cleemput. Dergelijke verklaring houdt een uitnodiging of aanbod in om in dialoog te gaan.
In deze verklaring stond uitdrukkelijk de visie van de club vermeld o.a. nopens de toekomst van het Rosbeiaardstadion. De stad Dendermonde heeft nooit geantwoord  op deze intentieverklaring.
Zelfs een herinnering aan deze verklaring,  gedaan op 28 januari 2021,  heeft niets opgeleverd.

Ergerlijk is ook dat de huidige Schepen van Sport Verwaeren vandaag niet op de hoogte is van de verklaring.

Geen inspanning in het zoeken naar enig alternatief

KAV Dendermonde betreurt ook ten zeerste dat uit de toelichting van het schepencollege blijkt dat zij geen enkele inspanning heeft gedaan in het zoeken naar enig alternatief voor de inplanting van de sporthal en de huisvesting van de hockeyclub. Ook is het zo dat KAV Dendermonde  geen enkele uitwijkmogelijkheid heeft.

 

Tegenstrijd binnen de motivering in de beslissing van het CBS

KAV Dendermonde stelt ook een tegenstrijdigheid vast in de motivering van het schepencollege bij zijn beslissing 15.03.2021: de sporthal kan niet worden ingeplant aan de Oud Kerkhofstraat te Grembergen wegens problemen met de mobiliteit en de verkeersafwikkeling.  Het kruispunt aan het oude station van Grembergen is helemaal niet uitgerust om de toevloed van de extra sporters van de sporthal veilig te verwerken. Het  is dan ook vreemd dat zulks dan helemaal geen bezwaar is om een (hockey)club van meer dan 200 leden wél te huisvesten op de  Oud Kerkhofstraat, bovenop de vele gebruikers van het achtergelegen voetbalterrein.


Geen kennis van zake

Tenslotte is het schepencollege in zijn besluitvorming niet gehinderd door enige kennis van zake.
Het Schepencollege heeft vanwege de fusiepartners KAV Dendermonde en KV St Gillis een intentieverklaring  ontvangen.  Dit is nog geen officiële  mededeling van een beklonken fusie.
Nauw aansluitend bij bovenstaande heeft het Schepencollege zelfs op voorhand niet de moeite genomen om bij de fusiepartners te peilen naar de stand inzake. In de aankondiging van dit project in de media verklaart Schepen Dierick dat dit een opportuniteit was omdat het stadion vrij kwam... Hallo vrij kwam ?????  Onze intentieverklaring van 10 maanden geleden was nochtans duidelijk. Het Schepencollege heeft zich gebaseerd op informatie,  zonder dat zij moeite noch inspanning heeft gedaan om deze berichten na te checken.

KAV Dendermonde voelt het aan dat de situatie van huisvesting van diverse sportclubs in Grembergen wordt tegemoet getreden ten koste van 1 club,  KAV Dendermonde,  de oudste sportvereniging en vlaggendrager van het sportief erfgoed van de stad. De situatie had evenzeer kunnen opgelost worden zonder dat er iets of iemand moet geslachtofferd worden.


Dendermonde, 21maart  2021.

 

 

De Raad van Bestuur van KAV Dendermonde


0499/866875
0472/571777
0478/55 08 90

U kan hier alle persartikels lezen over de afbraak van het stadion

 


 

contact
bottom of page