top of page
57 nieuw website-page-001_edited.jpg

RED HET ROS BEIAARDSTADION

MEER DAN 100 JAAR DENDERMONDS SPORTIEF ERFGOED

1913

1913

20170805_115320_edited.jpg
DSC_3651.JPG
DSC_4907 (2).JPG

Beste lezers, op het moment dat u dit leest is het doek gevallen over het stadion.
Na een jaar van vele inspanningen vanuit de club om deze politieke beslissing te herzien,
blijven 1e schepen Leen Dierick en schepen van sport Lien Verwaeren bij hun besluit
om dit erfgoed voorgoed te laten verdwijnen.

Sinds 1913 wordt door KAVD op deze sportsite gevoetbald en getennist,
als allereerste sportclub op Grembergs grondgebied.
 
Het stadion, waarvan er in België nog maar heel weinig zijn in zijn soort,
behoort tot de toeristische bakens van de stad
door zijn historisch verleden op sportief én architecturaal vlak.
Bovendien is het nog steeds de thuishaven van KAVD.

In zijn 108-jarig bestaan beleefden duizenden Dendermondenaren,
waaronder ook heel wat Grembergenaren,
hier geweldige momenten die ze koesteren voor de rest van hun leven en
die ze meegeven aan het nageslacht.

Dit stadion had recht op een toekomst,
zoals zovele andere Dendermondse historische sites waar men wél veel middelen voorziet
om te renoveren en om een nieuwe multifunctionele bestemming te creëren.
Meerdere verenigingen konden hier wel bij varen.


PERSCOMMUNIQUÉ

"Schepencollege zet KAVD op straat"


Beste leden, medewerkers, supporters, oud-spelers, sponsors en symphatisanten,
Wij hadden veel liever een andere titel gezien boven dit communiqué,
maar het Dendermondse Schepencollege beslistte er anders over.

Op zaterdag 20 maart kregen wij deze beslissing op ons bord in wat zij een "constructief overleg" noemden. Van vandaag op morgen staan wij op straat, hallucinant. KAVD moet plaats maken ten bate van andere sportverenigingen.

Met totale verbijstering heeft KAV Dendermonde kennis genomen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd 15 maart 2021 om het  Ros Beiaardstadion én het trainingscomplex op zijn B-terrein aan de Oud Kerkhofstraat niet langer meer ter beschikking te stellen van KAV Dendermonde.   Op de site  van het Ros Beiaardstadion wordt een nieuwe sporthal ingeplant en het B-trainingscomplex  zal worden toegekend aan de hockeyclub. KAV Dendermonde heeft alle begrip voor de nood aan degelijke huisvesting van lokale Grembergse sportverenigingen zoals basket, volleybal, fresbee, dansgroep, hockey, tennis, paddel en andere. Alleen wordt onze club blijkbaar als onbestaande beschouwd.Geen voorafgaandelijk overleg
Deze beslissing,  die recht gaat naar het hart van KAV Dendermonde,  is door het CBS genomen zonder het minste voorafgaandelijke doch op 28.05.20 beloofd overleg. Dit staat in fel contrast bij andere grote projecten zoals de heraanleg van een gedeelte van  de parking van de Oude Dender of bij de heraanleg van de Oude Vest. Daar zijn  telkens de bevolking en alle betrokkenen  opgeroepen geweest om hun inbreng te doen en het project mede gestalte te geven. Dit alles nijpt nog meer omdat KAV Dendermonde,  samen met haar  gesprekspartner in fusie KV St Gillis, reeds in mei 2020 een intentieverklaring heeft neergelegd bij toenmalig Schepen van Sport Cleemput. Dergelijke verklaring houdt een uitnodiging of aanbod in om in dialoog te gaan. In deze verklaring stond uitdrukkelijk de visie van de club vermeld o.a. nopens de toekomst van het Rosbeiaardstadion. De stad Dendermonde heeft nooit geantwoord  op deze intentieverklaring. Zelfs een herinnering aan deze verklaring,  gedaan op 28 januari 2021,  heeft niets opgeleverd. Ergerlijk is ook dat de huidige Schepen van Sport Verwaeren vandaag niet op de hoogte is van de verklaring.

Geen inspanning in het zoeken naar enig alternatief
KAV Dendermonde betreurt ook ten zeerste dat uit de toelichting van het schepencollege blijkt dat zij geen enkele inspanning heeft gedaan in het zoeken naar enig alternatief voor de inplanting van de sporthal en de huisvesting van de hockeyclub. Ook is het zo dat KAV Dendermonde  geen enkele uitwijkmogelijkheid heeft.

Tegenstrijd binnen de motivering in de beslissing van het CBS
KAV Dendermonde stelt ook een tegenstrijdigheid vast in de motivering van het schepencollege bij zijn beslissing 15.03.2021: de sporthal kan niet worden ingeplant aan de Oud Kerkhofstraat te Grembergen wegens problemen met de mobiliteit en de verkeersafwikkeling.  Het kruispunt aan het oude station van Grembergen is helemaal niet uitgerust om de toevloed van de extra sporters van de sporthal veilig te verwerken. Het  is dan ook vreemd dat zulks dan helemaal geen bezwaar is om een (hockey)club van meer dan 200 leden wél te huisvesten op de  Oud Kerkhofstraat, bovenop de vele gebruikers van het achtergelegen voetbalterrein.

Geen kennis van zake
Tenslotte is het schepencollege in zijn besluitvorming niet gehinderd door enige kennis van zake. Het Schepencollege heeft vanwege de fusiepartners KAV Dendermonde en KV St Gillis een intentieverklaring  ontvangen.  Dit is nog geen officiële  mededeling van een beklonken fusie. Nauw aansluitend bij bovenstaande heeft het Schepencollege zelfs op voorhand niet de moeite genomen om bij de fusiepartners te peilen naar de stand inzake. In de aankondiging van dit project in de media verklaart Schepen Dierick dat dit een opportuniteit was omdat het stadion vrij kwam... Hallo vrij kwam ?????  Onze intentieverklaring van 10 maanden geleden was nochtans duidelijk. Het Schepencollege heeft zich gebaseerd op informatie,  zonder dat zij moeite noch inspanning heeft gedaan om deze berichten na te checken. KAV Dendermonde voelt het aan dat de situatie van huisvesting van diverse sportclubs in Grembergen wordt tegemoet getreden ten koste van 1 club,  KAV Dendermonde,  de oudste sportvereniging en vlaggendrager van het sportief erfgoed van de stad. De situatie had evenzeer kunnen opgelost worden zonder dat er iets of iemand moet geslachtofferd worden.


Dendermonde, 21 maart  2021.
De Raad van Bestuur van KAV Dendermonde

0499/866875
0472/571777
0478/55 08 90

 

PROMOFILMPJE

"History is forever

 It shows who we are and were we come from

 Thousands of people create a community here

 Save this stadium, show respect for its past
 and give it a  future"

attachment-sound-icon-420x420.png

 beeld-en geluidsfragment

PERSARTIKELS

U kan  hier  alle persartikels lezen over de afbraak van het stadion
 

bottom of page