CLUB 57

CLUB 57

Historiek

                                                     

Club 57 werd opgericht in april 1978 en had als doel fondsen bij elkaar brengen om KAVD financieel te ondersteunen in zijn sportieve ambities. Het was een onafhankelijke groep met een eigen voorzitter, o.a. Roger De Potter en Ronny Delcart en een secretaris, Jan Van Damme.  De leden betaalden een vaste maandelijkse bijdrage. Ze hadden ook een eigen clubhuis, de befaamde “Chalet”, gelegen naast de huidige socio op het A-terrein. Oorspronkelijk bestonden de leden voornamelijk uit vooraanstaande figuren uit de Dendermondse middenstand, politiek en vrije beroepen. Gaandeweg werden ook andere supporters lid van Club 57. Op zijn hoogtepunt had de club een 150-tal leden. De “Chalet” werd eind de jaren ’80, na een brand, afgebroken en men verhuisde naar de Socio Club 57. De verdiensten van Club 57 waren niet te onderschatten. Zij organiseerden activiteiten zoals o.a. de Jazzhappening in wijlen zaal Casino in Dendermonde centrum. Op een bepaald moment baten zij zelfs drie café’s uit op het Grootzand ten voordele van KAVD. Onder andere de renovatie van de oude kantine onder de hoofdtribune tot socio, gebeurde met hun financiële inbreng.

 

Club 57 vandaag

Sinds de ontbinding van het toenmalige bestuur, vele jaren geleden, werd de Club 57 overgenomen door KAVD zelf. De ledenbijdragen worden gevoelig verminderd, naar 100€, om meer geïnteresseerden te kunnen aantrekken. De financiële inkomsten worden gebruikt om de hele clubwerking te ondersteunen.  Als lid maakt u deel uit van de algemene statutaire vergadering van de vzw KAV Dendermonde. Onze ambitie is om 57 clubleden te mogen verwelkomen. In de Socio zijn alle leden duidelijk zichtbaar aan de “Wall of members” bij de ingang, een speciaal ledenbord. Verder ontvangen alle leden een exclusieve KAVD Club 57-lidkaart, twee unieke prachtige KAVD-gadgets, een drankkaart en een abonnement.  Als lid van de vzw KAVD bent u ook stemgerechtigd op de algemene statutaire vergadering. Club 57 heeft ook een aparte pagina op onze clubwebsite waar alle leden op terug te vinden zijn. Iedereen is welkom, wij hopen u eens, volledig vrijblijvend, te mogen ontmoeten in de Socio Club 57, zodat u zelf kan ervaren wat er reilt en zeilt in een voetbalclub en het kan u mogelijks overtuigen om toe te treden.

Lidmaatschap met cadeaubox Club 57

  • exclusieve Club57-lidkaart

  • vermelding op club 57-pagina website KAVD

  • vermelding op Wall of members in Socio Club 57

  • lidmaatschap vzw KAVD / stemrecht algemene vergader

 

De ledenbijdrage bedraagt 100 € euro per seizoen.

Bijdrage te storten op het rekeningnummer BE91 6719 1948 2976

met als mededeling : "naam + steun Club 57

cLUB 57.jpg
 
Cadeaubox Club 57 presentatie (2)-page-0
 

LEDEN CLUB 57

24-page-001.jpg
DE KINDER-page-001.jpg
13-page-001.jpg
Bierhandel Vercruyssen.jpg
22-page-001.jpg
2-page-001.jpg
6-page-001.jpg
ELIANO-page-001.jpg
RB STADION2.png